Bradus Auto Rent vă pune la cunoștință condițiile de închiriere auto, tuturor clienților care își doresc să beneficieze de serviciile noastre. Aceștia, la rândul lor, trebuie să accepte și să respecte condițiile care sunt specificate în Contractul de închiriere auto. Să studieze și să dea acordul cu privire la condițiile indicate în Contractul de închiriere auto.

Care sunt condițiile generale de închiriere auto?

 

 • Perioada minimă de luare a unei mașini în chirie este de 2 zile.
 • Se interzice transmiterea automobilului altor persoane.
 • Automobilul trebuie să fie returnat în stare funcțională.
 • Automobilul se returnează curat interior și exterior.

Care este vârsta minimă obligatorie pentru a putea lua mașina în chirie?

 

Clientul care face solicitarea și care va conduce mașina, o să fie și persoana care va semna contractul și care trebuie să respecte condițiile menționate în contract cu privire la chirie auto. 

Persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Clientul trebuie să aibă vârsta minimă împlinită de 23 de ani.
 • Să dețină act de identitate valabil pentru Moldova.
 • Să demonstreze că deține permis de conducere auto valabil.
 • A obținut permisul de conducere de minim 2 ani.

Acestea sunt niște condiții obligatorii, iar în cazul în care clientul nu îndeplinește cumulativ toate aceste cerințe, nu poate fi încheiat contractul de chirie auto.

Care sunt condițiile de achitare în cazul serviciilor de chirie auto?

 

 • Plata pentru serviciile de închiriere auto este exprimată în moneda națională.
 • Achitarea plății pentru chirie auto se va efectua integral, pentru toată perioada indicată în contract, până la preluarea automobilului.

Care sunt condițiile de Primire – Predare în cazul serviciului de închirieri auto?

 

 • Predarea – Primirea unui automobil de închiriat se face în conformitate cu contractul de chirie auto, în care sunt stipulate toate obligațiile și condițiile locatarului. Transmiterea automobilului în locațiune către locatar se face în baza unui proces – verbal de transmitere, semnat de către ambele părți, unde va fi scrisă data și ora transmiterii și alte mențiuni care vor fi necesare.
 • Locatarul se obligă să restituie automobilul închiriat la expirarea termenului stabilit în contract, în starea în care i-a fost transmis, ținând cont de uzura normală a automobilului.
 • În caz de nerespectare a termenului de predare a autoturismului, sunt prevăzute costuri suplimentare, indicate în contract, pentru fiecare oră de întârziere.

În ce condiții pot fi folosite automobilele închiriate?

 

Odată cu semnarea contractului de închiriere a mașinei, beneficiarul își asumă responsabilitatea să respecte toate punctele stipulate în contract privind obligațiile locatarului, precum și să respecte legea în vigoare privind circulația pe drumurile naționale.